Publications

Books

Comical Modernity. Popular Humour and the Transformation of Urban Space in Late Nineteenth Century Vienna. Berghahn Books, New York 2019.

Journal articles

Book review: Entangled Entertainers: Jews and Popular Culture in Fin-de-Siècle Vienna. By Klaus Hödl. Translated by Corey Twitchell. New York: Berghahn Books, 2019. ISBN 978-1789200300. Central European History Volume 54, Issue 1, 2021, 208–210.

Contagious Humanism in Early Nineteenth-Century German-Language Press. Contributions to the History of Concepts Volume 15, Issue 1, Summer 2020, 22–46. 

Mediavallankumous. Vuosien 1848-1849 vallankumous ja sanomalehdistö. niin & näin 2/2018, 96–103.

Comical Modernity: Witzblätter, Popular Humour and the Transformation of City Space in Late Nineteenth-Century Vienna. Lectio praecursoria 17.6.2017. Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. 3/2017.

Naurettava kaupunki. Wienin kaupunkitilan muutos pilalehdissä 1800-luvun lopulla.  Kulttuurintutkimus 4/2009: 3– 16.

Book chapters

Kirjekyyhkyt viestinviejinä. Turun romantikko. Esseitä Hannu SalmelleToim. Juhana Saarelainen, Heli Rantala, Petri Paju & Mila Oiva. Turun yliopisto 2021, 100–110.

(With Zuhair Iftikhar:) The Many Themes of Humanism: Topic Modelling Humanism Discourse in Early 19th-century German-language Press. Digital Histories: Emergent Approaches within the new Digital History. (Eds.) Mats Fridlund, Mila Oiva & Petri Paju. Helsinki University Press, Helsinki 2020, 259–277. https://doi.org/10.33134/HUP-5-15

City Upside Down. Laughing at the Flooding of the Danube in Late Nineteenth-Century Vienna. Catastrophe, Gender and Urban Experience, 16481920, (Eds.) Deborah Simonton and Hannu Salmi. Routledge Research in Gender and History. Routledge, New York 2017, 157– 176.

Humor, Satire und Karikatur. Das humoristische Imaginarium der Wiener Ringstrasse. Vom Werden der Wiener Ringstrasse, (Hg.) Harald R. Stühlinger unter Mitarbeit von Gerhard Murauer. Eine Veröffentlichung der Wienbibliothek im Rathaus. Metroverlag, Wien 2015, 220– 243.

Aus der Nähe betrachtet. Figaro: Folgen der Stadterweiterung, 1858. Vom Werden der Wiener Ringstrasse, (Hg.) Harald R. Stühlinger unter Mitarbeit von Gerhard Murauer. Eine Veröffentlichung der Wienbibliothek im Rathaus. Metroverlag, Wien 2015, 244–245.

Menetetty Alt-Wien. Huumori ja nostalgia populaareissa pilalehdissä 1800-luvun jälkipuolella. Kaipaava moderni. Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle. Toim. Pertti Grönholm ja Heli Paalumäki. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2015, 145– 176.

Koomisia kohtaamisia – Monikansallisen kaupungin ristiriidat 1800-luvun wieniläisessä huumorissa. Kansainvälisyys, kosmopoliittisuus ja monikulttuurisuus. Toim. Anne Ollila ja Juhana Saarelainen. k&h, Turku 2013, 106– 131.

“Mun kohdalla faktat pannaan usein leikiksi” – Matti-ilmiön koomisuus. Mitä Matti tarkoittaa? Esseitä Matti Nykäsestä. Toim. Benita Heiskanen. Savukeidas, Turku-Tampere 2013, 70– 88.

Naurettava kaupunki. Wienin kaupunkitilan muutos pilalehdissä 1800-luvun lopulla. (uudelleenjulkaisu). Menneen ja tulevan välillä. 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Toim. Hannu Salmi. k&h, Turku 2011, 147– 167.