Publications

Books

Comical Modernity. Popular Humour and the Transformation of Urban Space in Late Nineteenth Century Vienna. Berghahn Books, New York 2019.

Journal articles

The Travelling of News in 1848: The February Revolution, European News Flows, and the Finnish Press, (with Heli Rantala). Journal of European Periodical Studies, 7.1 (Summer 2022), 13–28.

Oppineiden liikkuminen ja sanomalehti-ilmoitukset 1800-luvun alun Viipurissa, Ennen ja nyt – Historian tietosanomat 22 (1) 2022.

The Cultivation of Emotions in the Press: Searching for ‘Education of the Heart’ in German-Language Digital Newspaper Collections. Media History 2021.

Ylirajainen lehdistö: Viipurin 1800-luvun alun saksankieliset lehdet kirjallisen kulttuurin välittäjinä. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 18 (4), 2021, 6-21. [Transnational press: Vyborg’s early 19th-century German-language periodicals as mediators of literary culture].

Book review: Entangled Entertainers: Jews and Popular Culture in Fin-de-Siècle Vienna. By Klaus Hödl. Translated by Corey Twitchell. New York: Berghahn Books, 2019. ISBN 978-1789200300. Central European History Volume 54, Issue 1, 2021, 208–210.

Contagious Humanism in Early Nineteenth-Century German-Language Press. Contributions to the History of Concepts Volume 15, Issue 1, Summer 2020, 22–46. 

Mediavallankumous. Vuosien 1848-1849 vallankumous ja sanomalehdistö. niin & näin 2/2018, 96–103.

Comical Modernity: Witzblätter, Popular Humour and the Transformation of City Space in Late Nineteenth-Century Vienna. Lectio praecursoria 17.6.2017. Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. 3/2017.

Naurettava kaupunki. Wienin kaupunkitilan muutos pilalehdissä 1800-luvun lopulla.  Kulttuurintutkimus 4/2009: 3– 16.

Book chapters

Solitude in Early Nineteenth-Century German-Speaking Europe. Routledge History of Loneliness (eds) Katie Barclay, Elaine Chalus and Deborah Simonton. Routledge, New York 2023, 153–166.

Digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet lähdeaineistona (Heidi Hakkarainen, Heidi Kurvinen, Petri Paju, Hannu Salmi & Satu Sorvali). Kulttuurihistorian tutkimus. Lähteistä menetelmiin ja tulkintaan. Toim. Rami Mähkä, Marika Ahonen, Niko Heikkilä, Sakari Ollitervo & Marika Räsänen. Cultural History – Kulttuurihistoria 17. Kulttuurihistorian seura, Turku 2022, 105–123.

Kirjekyyhkyt viestinviejinä. Turun romantikko. Esseitä Hannu SalmelleToim. Juhana Saarelainen, Heli Rantala, Petri Paju & Mila Oiva. Turun yliopisto 2021, 100–110.

The Many Themes of Humanism: Topic Modelling Humanism Discourse in Early 19th-century German-language Press (with Zuhair Iftikhar).  Digital Histories: Emergent Approaches within the new Digital History. (Eds.) Mats Fridlund, Mila Oiva & Petri Paju. Helsinki University Press, Helsinki 2020, 259–277. https://doi.org/10.33134/HUP-5-15

City Upside Down. Laughing at the Flooding of the Danube in Late Nineteenth-Century Vienna. Catastrophe, Gender and Urban Experience, 16481920, (Eds.) Deborah Simonton and Hannu Salmi. Routledge Research in Gender and History. Routledge, New York 2017, 157– 176.

Humor, Satire und Karikatur. Das humoristische Imaginarium der Wiener Ringstrasse. Vom Werden der Wiener Ringstrasse, (Hg.) Harald R. Stühlinger unter Mitarbeit von Gerhard Murauer. Eine Veröffentlichung der Wienbibliothek im Rathaus. Metroverlag, Wien 2015, 220– 243.

Aus der Nähe betrachtet. Figaro: Folgen der Stadterweiterung, 1858. Vom Werden der Wiener Ringstrasse, (Hg.) Harald R. Stühlinger unter Mitarbeit von Gerhard Murauer. Eine Veröffentlichung der Wienbibliothek im Rathaus. Metroverlag, Wien 2015, 244–245.

Menetetty Alt-Wien. Huumori ja nostalgia populaareissa pilalehdissä 1800-luvun jälkipuolella. Kaipaava moderni. Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle. Toim. Pertti Grönholm ja Heli Paalumäki. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2015, 145– 176.

Koomisia kohtaamisia – Monikansallisen kaupungin ristiriidat 1800-luvun wieniläisessä huumorissa. Kansainvälisyys, kosmopoliittisuus ja monikulttuurisuus. Toim. Anne Ollila ja Juhana Saarelainen. k&h, Turku 2013, 106– 131.

“Mun kohdalla faktat pannaan usein leikiksi” – Matti-ilmiön koomisuus. Mitä Matti tarkoittaa? Esseitä Matti Nykäsestä. Toim. Benita Heiskanen. Savukeidas, Turku-Tampere 2013, 70– 88.

Naurettava kaupunki. Wienin kaupunkitilan muutos pilalehdissä 1800-luvun lopulla. (uudelleenjulkaisu). Menneen ja tulevan välillä. 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Toim. Hannu Salmi. k&h, Turku 2011, 147– 167.

Publications intended for the general public

Tutkimusrahoitus on tulevaisuutta varten. Agricola- Suomen humanistiverkko. 6.9.2021.

Viipurin saksankieliset lehdet 1800-luvun alussa. Sanojen liike ja tiedon paikat – oppineet kirjalliset yhteisöt 1800-luvun alun Suomessa -hankkeen blogi. 29.4.2021.

Käveleminen ja kunnia. Kävelyvedot ja liikennevälineiden kehitys 1800-luvun alkupuolella. Sanojen liike ja tiedon paikat – oppineet kirjalliset yhteisöt 1800-luvun alun Suomessa -hankkeen blogi. 24.5.2021.

Huumorin muisti. Hiiskuttua: Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen verkkolehti 2018.

Digitaalinen historiantutkimus. Hiiskuttua: Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen verkkolehti 2017.

Theses

Comical Modernity: Witzblätter, Popular Humour and the Transformation of City Space in Late Nineteenth-Century Vienna. PhD dissertation. Cultural History, University of Turku 2017.

Pilailijoiden kaupunki. Wienin kaupunkitilan muutos itävaltalaisissa pilalehdissä Der Floh ja Der Humorist 1857–1890.  MA thesis, Cultural History, University of Turku 2009.