Publications

2019

Comical Modernity. Popular Humour and the Transformation of Urban Space in Late Nineteenth Century Vienna. Berghahn Books, New York 2019 (forthcoming).

2018

Mediavallankumous. Vuosien 1848-1849 vallankumous ja sanomaleh-distö. niin & näin 2/2018, 96–103.

2017

City Upside Down. Laughing at the Flooding of the Danube in Late Nineteenth-Century Vienna. Catastrophe, Gender and Urban Experience, 16481920. (Eds.) Deborah Simonton and Hannu Salmi. Routledge Research in Gender and History. Routledge, New York 2017, 157– 176.

Comical Modernity: Witzblätter, Popular Humour and the Transformation of City Space in Late Nineteenth-Century Vienna. Lectio praecursoria 17.6.2017. Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. 3/2017.

2015

Humor, Satire und Karikatur. Das humoristische Imaginarium der Wiener Ringstrasse. Vom Werden der Wiener Ringstrasse. (Hg.) Harald R. Stühlinger unter Mitarbeit von Gerhard Murauer. Eine Veröffentlichung der Wienbibliothek im Rathaus. Metroverlag, Wien 2015, 220– 243.

Aus der Nähe betrachtet. Figaro: Folgen der Stadterweiterung, 1858. Vom Werden der Wiener Ringstrasse. (Hg.) Harald R. Stühlinger unter Mitarbeit von Gerhard Murauer. Eine Veröffentlichung der Wienbibliothek im Rathaus. Metroverlag, Wien 2015, 244–245.

Menetetty Alt-Wien. Huumori ja nostalgia populaareissa pilalehdissä 1800-luvun jälkipuolella. (Ref.) Kaipaava moderni. Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle. Toim. Pertti Grönholm ja Heli Paalumäki. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2015, 145– 176.

2013

Koomisia kohtaamisia – Monikansallisen kaupungin ristiriidat 1800-luvun wieniläisessä huumorissa. (Ref.) Kansainvälisyys, kosmopoliittisuus ja monikulttuurisuus. Toim. Anne Ollila ja Juhana Saarelainen. k&h, Turku 2013, 106– 131.

“Mun kohdalla faktat pannaan usein leikiksi” – Matti-ilmiön koomisuus. Mitä Matti tarkoittaa? Esseitä Matti Nykäsestä. Toim. Benita Heiskanen. Savukeidas, Turku-Tampere 2013, 70– 88.

2011

Naurettava kaupunki. Wienin kaupunkitilan muutos pilalehdissä 1800-luvun lopulla. (Ref. uudelleenjulkaisu). Hannu Salmi (toim.): Menneen ja tulevan välillä. 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja.  k&h, Turku 2011, 147– 167.

2009

Naurettava kaupunki. Wienin kaupunkitilan muutos pilalehdissä 1800-luvun lopulla. (Ref.) Kulttuurintutkimus 4/2009: 3– 16.